Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 18

PhantomLeft

Freego Shotgun F2 Pro 1400W🔥Powerful Motor Fat Tire Off Road Retro Moped Utilitarian Electric Cargo Bike Shimano 7 Speed Gearing

Freego Shotgun F2 Pro 1400W🔥Powerful Motor Fat Tire Off Road Retro Moped Utilitarian Electric Cargo Bike Shimano 7 Speed Gearing

Κανονική τιμή 1,899.00
Κανονική τιμή 2,499.00 Τιμή έκπτωσης 1,899.00
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Color
 • New For 2023!
 • Hawaii & Alaska (sorry guys), International shipping requires contacting us
 • Free 3 to 7 Day Delivery For Mainlanders From Our New Jersey Warehouse
 • 1-3 Days Processing (Typically 1.5ish)
 • Dope Utilitarian Moped Styling Blends In Nicely With A Local Vibe
.

The Freego F2 Pro.

Retro Utilitarianism With Balls. And Cargo.

Description

...And Foot Pegs!

Get Ready to Ride Retro Style with the F2 Pro Electric Bike!

Riding with a touch of retro utilitarianism has never been this cool. Introducing the F2 Pro electric bike, designed to give you an exhilarating ride with a touch of badassery. With its powerful 1400W brushless motor and a demountable 48V 22.5Ah battery, this beast is ready to conquer any terrain. Strap on your helmet and prepare for a ride that will leave you grinning from ear to ear.

Unleash the Power: 1400W Motor and Removable Battery

The F2 Pro means business with its stout 1400W brushless motor. Say goodbye to sluggish rides and hello to thrilling acceleration. Plus, the removable 48V 22.5Ah lithium-ion battery ensures you can go the distance, covering 31-50 miles on a single charge. Whether it's your daily commute or a weekend getaway, this bike has the power to keep up with your adventures.

Dominate with SHIMANO 7 Speed Gears

Take control of your ride with the SHIMANO 7 speed gearing system. From steep hills to winding roads, you can easily switch between riding modes and conquer any challenge that comes your way. The advanced flywheel system ensures smooth and consistent power output, giving you a riding experience like no other. It's time to shift into high gear and leave the competition in the dust.

Conquer Any Terrain: Fat Tires for Off-Roading Fun

When it comes to off-roading shenanigans, the F2 Pro has got you covered. Its fat 20-inch tires are built to tackle sand, grass, and even snow. With a twist throttle and motorcycle-style grip, you can enjoy hours of thrilling riding without breaking a sweat. These fat tires help you float through fluffy sand and loose earth, taking your off-road adventures to the next level.

Reliable Stopping Power: Hydraulic Disc Brakes

Safety is paramount, especially when you're pushing the limits. That's why the F2 Pro is equipped with front and rear hydraulic disc brakes. These brakes provide reliable stopping power with minimal fade, giving you the confidence to take on steep hills and challenging terrain. Ride with peace of mind and enjoy the thrill without compromising your safety.

Stay Connected: USB Charging Port

Don't let a low battery slow you down. The F2 Pro comes with a USB charging port, allowing you to charge your devices on the go. Whether you need to navigate with Google Maps or capture your adventures on camera, this bike has you covered. Stay connected and powered up throughout your ride.

Smooth and Comfortable Ride: Full Suspension

The F2 Pro is designed for off-road adventures, and that means tackling bumps and uneven terrain with ease. With its advanced front and rear suspension systems, this bike provides a smoother and more comfortable ride. The suspension effectively cushions the impact, ensuring a safer and more enjoyable experience. Push the limits of what's possible on two wheels and embrace the thrill of off-road exploration.

Customize Your Ride: Adapt and Overcome

With the F2 Pro, customization is key. You can easily change the rear seat accessories to meet your riding needs. Whether you need a trunk for travel and touring or a rear basket for carrying cargo, this bike offers flexibility and options to suit your lifestyle. Make it your own and embrace the freedom to adapt.

Extra Fun with Foot Pegs and LED Halo Lamp

Want to give a friend a lift or pon a tu chica atrás? The F2 Pro comes with foot pegs, making it convenient to share the ride and create memorable experiences together. And let's not forget the seriously bright LED halo lamp that lights up your path. It's not just about style; it's about safety and being prepared for whatever comes your way.

Get Ready to Be the Coolest Kid on the Block with the F2 Pro!

It's time to take your riding to the next level with the F2 Pro electric bike. With its powerful motor, removable battery, SHIMANO 7 speed gears, fat tires, hydraulic disc brakes, and full suspension, this bike is built to impress. So, hop on, rev the motor, and get ready to turn heads as you ride in style. It's your time to shine and be the envy of every rider on the road. Let the adventures begin!

Check The Specs

The Nitty Gritty

Freego F2 Pro 1400W

Type

Electric Bike

Motor Power

1400W (peak)

Battery

48V, 22.5Ah (1080Wh)

Max Speed

+/- 30mph in ideal situations

Range

31-50 Miles (50-80km)

Tires

20'' x 4" inflatable tire with inner tubes

Weight

77 LBS (35KG)

Max Load

330 lbs (150kg)

Package Weight

77 LBS (35KG)

Transmission Gears

SHIMANO 7 Speed Gears

Brake System

Front wheel: Hydraulic Brake

Rear wheel: Hydraulic Brake

Lights

Head light, Tail warning light

Recommended Height

5'3"-6'4" (160CM - 195CM)

Frame Material

High-strength Steel PipeWhat's In The Box

1. 20"*4 fat tires*2
2. Batteries and charger
3. Adjustable phone holder
4. Waterproof front bag
5. Comfortable rear seat
6. Fenders
7. Pedals*2
8. Front light
9. Bicycle frame
10. Owner's manual

Safety | Quality Certifications

Certs for dayz. Can't sleep? Request these.

Προβολή όλων των λεπτομερειών
Freego 1400w, Specialized, lectric, sur ron, ONYX RCR ,Super 73, Eunorau, Freego, USA, ebike, e-bike, beach cruiser, mountain bike, high end e-bike, dual suspension, pedelec, throttle, battery, motor, assist, controller, torque, charger, commuter, touring, hybrid, lightweight, electric moped

Unleash the Power: 1400W Motor and Removable Battery

Get bragging rights with this 1400W high-power brushless motor hopped up and sippin' on 48V 22.5Ah of lithium battery juice coupled with an iconic Shimano 7 speed gearing setup...we're towing the line of legality with this beast thanks to the pedals (not really needed), no license needed.

freego f2 pro 1400w best electric cargo bike,, off-road adventure, powerful motor, long-lasting battery, SHIMANO gears, fat tires, hydraulic disc brakes, full suspension, multi-functional display, USB charging port, electric dirt bike

Removable Lithium Battery | 48V 22.5Ah | 31-50 Miles W/Pedal Assist

This electrified bike features a 48V 22.5Ah removable lithium battery, providing a 31-50ish miles cruising range per full charge. With high charging efficiency and ultra-high performance, it's ideal for green and clean travel while meeting your daily commuting and adrenaline needs in both pedal assist and pure electric mode. The sound of this high wattage motor is almost addicting.

freego f1 pro 1200w best electric cargo bike,, off-road adventure, powerful motor, long-lasting battery, SHIMANO gears, fat tires, hydraulic disc brakes, full suspension, multi-functional display, USB charging port, electric dirt bike

Full Front & Rear Suspension

With the F2 Pro electric bike, nothing can stop you from exploring the great outdoors. Equipped with advanced front and rear suspension systems, this bike is built for off-road Tom foolery. The suspension effectively cushions the impact of bumps and uneven terrain, providing a safer and more comfortable ride. This means you can take on even the most challenging terrain with ease, pushing the limits of what's possible on two wheels.

 • 20" x 4" Inflatable Fat Tire Ready For Sand, Grass, Snow...Earth

  20" x 4" Inflatable Fat Tire Ready For Sand, Grass, Snow...Earth

  F2 Pro's 20"x4" fat tire is perfect for off-road adventures in sand, grass, and snow. With a twist throttle and motorcycle-style grip, this electric bike provides hours of thrilling riding without pedaling. Fat tires help to "float" through fluffy sand and loose earth.

 • freego f1 pro 1200w best electric cargo bike,, off-road adventure, powerful motor, long-lasting battery, SHIMANO gears, fat tires, hydraulic disc brakes, full suspension, multi-functional display, USB charging port, electric dirt bike

  Front & Rear Hydraulic Disc Brakes

  Whether you're cruising down a steep hill or navigating through challenging terrain, you need confidence inspiring brakes with minimal fade that you can trust.

 • Freego Multi-functional Display, Freego Pro 1400w, Specialized, lectric, sur ron, ONYX RCR ,Super 73, Eunorau, Freego, USA, ebike, e-bike, beach cruiser, mountain bike, high end e-bike, dual suspension, pedelec, throttle, battery, motor, assist, controller, torque, charger, commuter, touring, hybrid, lightweight, electric moped

  Multi-functional Display

  Keep tabs on your machine with the multi-function display that instantly records the speed, mileage, battery capacity and time. You can check the loading of the vehicle at any time and enjoy every ride with peace of mind.

 • USB charging port

  USB charging port

  This E-bike battery features a USB charging port for convenient phone charging on-the-go. Google maps...check.

 • Freego shotgun F2 Pro 1400w, Specialized, lectric, sur ron, ONYX RCR ,Super 73, Eunorau, Freego, USA, ebike, e-bike, beach cruiser, mountain bike, high end e-bike, dual suspension, pedelec, throttle, battery, motor, assist, controller, torque, charger, commuter, touring, hybrid, lightweight, electric moped

  Foot Pegs!?

  Who doesn't love pegs? Give a sunburned friend a lift or pon a tu chica atrás. So convenient.

 • freego f1 pro 1200w best electric cargo bike,, off-road adventure, powerful motor, long-lasting battery, SHIMANO gears, fat tires, hydraulic disc brakes, full suspension, multi-functional display, USB charging port, electric dirt bike

  Light It Up!

  A fat bike with a fat motor needs to see what's coming quickly, so we've installed this fat LED halo lamp to light the path. Seriously, it's seriously bright.

 • Fast n Free Shipping

  FedEx coming in HOT!
  3-7 days to your front stoop...better have your goggles picked out.
  Shipping Policy 
 • Brand Level Quality

  Brand factory design, development and safety inspections/certifications.
  Yes, we have the certs.
  Request 'em 
 • 24 Month Warranty

  Relax Freegos have a longer complementary warranty
  Warranty 
 • Fast US Support

  We got you. Email, all the chats, text or phone (who calls anymore anyway?), we answer 'em all.
  Support